<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
zen  
[zen]
danh từ
  • (phật giáo) hình thái Phật giáo Nhật Bản nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự trầm tư mặc tưởng hơn là đọc kinh; phái Zen , phái Thiền
      • Phật giáo thiền phái
      • tín đồ Phật giáo thiền phái
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt