<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
zenonism  
[zi:no(u)nizm]
danh từ
  • (triết) học thuyết của zênon; chủ nghĩa khắc kỉ.
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt