<
Trang chủ » Tra từ
z  
[zed, (MyÞ) zi:]
danh từ, số nhiều Zs , Z's , (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
  • mẫu tự cuối cùng trong bảng mẫu tự tiếng Anh
  • (toán học) ẩn số z
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt