<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
your  
[jɔ:]
tính từ sở hữu
  • của anh, của chị, của ngài, của mày; của các anh, của các chị, của các ngài, của chúng mày
đưa tay anh cho tôi xem
đây có phải là quyển sách của anh không?
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt