<
Trang chủ » Tra từ
young  
[jʌη]
tính từ
 • trẻ; non; trẻ tuổi; nhỏ tuổi
một thanh niên
thanh niên
người yêu của nó
gia đình có nhiều con nhỏ
người đàn bà trẻ tuổi thuộc tầng lớp dưới (trong ngôn ngữ những người ở của các gia đình tư sản quý tộc Anh)
người còn ngây thơ cần giữ không cho nghe những điều tục tĩu
 • non
cây non
 • (nghĩa bóng) non trẻ, trẻ tuổi
nước cộng hoà non trẻ
nó còn non so với tuổi, nó trẻ hơn tuổi
 • (nghĩa bóng) non nớt, mới mẻ, chưa có kinh nghiệm
trí óc còn non nớt
chưa từng gây tội ác
chưa có kinh nghiệm kinh doanh
 • (nghĩa bóng) còn sớm, còn ở lúc ban đầu, chưa muộn, chưa quá, chưa già
đêm chưa khuya
trăng non
thu hãy còn đang ở lúc đầu mùa
 • của tuổi trẻ, của thời thanh niên, của thời niên thiếu, (thuộc) thế hệ trẻ
hy vọng của tuổi trẻ
trong thời kỳ thanh xuân, trong lúc tuổi còn trẻ
 • (thông tục) con, nhỏ
young Smith
thằng Xmít con, cậu Xmít
   • người trẻ tuổi bất bình trước những cảnh chướng tai gai mắt trong xã hội, và mong muốn góp phần canh tân xã hội
   • không còn trẻ như ngày nào
   • đã luống tuổi, đã già giặn
   • cả người lớn lẫn trẻ em; già trẻ lớn bé
phim này lứa tuổi nào xem cũng được (bất kể già trẻ lớn bé)
   • có tâm hồn trẻ trung (dù lớn tuổi, nhưng vẫn cảm thấy hoặc cư xử (như) mình còn trẻ); trẻ trung trong tâm hồn
   • còn trẻ nhưng có suy nghĩ già giặn, già giặn trước tuổi
   • tầng lớp trẻ tuổi, tầng lớp thanh niên
   • người bạn gái/người bạn trai
   • tuổi trẻ có thì, tuổi xuân chỉ có một thời mà thôi
danh từ
 • thú con, chim con (mới đẻ)
(nói về thú vật) có chửa
 • ( the young ) những người trẻ tuổi được xem như một nhóm; thanh niên
thanh niên trong xã hội ta cần được chăm sóc và bảo vệ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt