<
Trang chủ » Tra từ
yêu thương  
động từ
  • love and compassion, love, cherish, be attached to
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt