<
Trang chủ » Tra từ
xo ro  
tính từ
  • be chilled
  • benumbed
  • huddle oneself up
  • shivering with cold
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt