<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
xo rụi  
tính từ
  • shrivelled, ruined
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt