<
Trang chủ » Tra từ
xỏ tai  
động từ
  • pierce the ears (for carrings)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt