<
Trang chủ » Tra từ
xẻ  
[xẻ]
động từ
  • to saw, to split
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt