<
Trang chủ » Tra từ
xấu  
[xấu]
  • unsightly; ugly
  • bad; ugly; evil
Those are bad habits
His handwriting is very bad; He has very bad handwriting
Evil influences
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt