<
Trang chủ » Tra từ
xảy  
động từ
  • Sự việc phát sinh tự nhiên.
Chuyện xảy ra không ai muốn.
phụ từ
  • Chợt, bỗng.
Xảy nghe có tiếng hát.
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt