<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
xơ quýt  
  • 橘络 <橘皮和橘瓣中间网络形的纤维,中医入药,治呕吐、口渴等。>
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt