<
Trang chủ » Tra từ
xôi  
danh từ
  • steamed glutinous rice
  • gleam, glow
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt