<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
wrong  
[rɔη]
tính từ
ăn cắp là bậy
nói xấu bạn là không tốt
anh lấy xe mà không được phép là bậy
hắn nói với tôi rằng hắn chẳng làm điều gì bậy bạ cả
 • sai, không đúng, không xác thực
đồng hồ tôi không đúng
hắn làm bài tính cộng, nhưng đáp số không đúng/trả lời sai
cô ấy lượng giá sai hẳn
 • sai; nhầm
anh có thể chứng minh là tôi sai không?
đó là chỗ mà anh nhầm
anh đang làm việc đó một cách sai lầm
cảnh sát bắt nhầm người
liệu tôi có nhầm khi nghĩ là trời đang lạnh dần?
chúng tôi đi lạc đường/rẽ nhầm chỗ
đi nhầm đường
đi nhầm tàu; ngồi nhầm tàu
mua nhầm sách (không đúng sách cần mua)
tôi e rằng anh đã quay nhầm số
chị mặc áo len nhầm đằng trước ra đằng sau rồi
anh ta là người không thích hợp với công việc
họ sống ở một nơi không phù hợp trong thành phố
 • ( wrong with somebody / something ) không chạy, hỏng, không hoạt động tốt; không ổn, không được như phải có
Máy có gì trục trặc thế? Nó đang kêu lọc cọc
mắt anh ta có gì không ổn rồi
có điều gì không ổn cho anh vậy?
nói sự thật thì có gì đáng ngại
   • có ý nghĩ hoàn toàn lầm; có cảm tưởng hoàn toàn lầm
   • (thể dục,thể thao) trái chân, tréo giò
   • (thông tục) hiểu lầm hoàn toàn điều người khác nói
phó từ
 • một cách sai trái, chệch hướng, lầm lẫn, với kết quả không đúng
anh đoán sai rồi
hắn chơi điệu hết cả
làm sai một bài tính
 • lạc
dẫn ai lạc đường
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bị ai ghét
   • làm cho ai mất tín nhiệm; làm cho ai bị ghét bỏ
   • mắc lỗi, sai lầm
   • hỏng, không chạy, không làm việc chính xác (máy móc)
cái ti vi lại bị hỏng rồi
   • gặp rắc rối
cuộc hôn nhân của họ bắt đầu xấu đi khi anh ta có việc làm ở nước ngoài
   • (thông tục) không hiểu ai; hiểu lầm
danh từ
 • cái xấu, điều xấu, điều không tốt, mặt xấu
làm cho cái xấu thành tốt
biết phân biệt phải trái
 • điều sai, điều quấy (về mặt đạo đức); hành động sai, hành động quấy
đổ cái sai cho ai
 • hành động bất công, sự bất công; điều bất công
họ đã đối xử với chúng tôi rất bất công
 • (pháp lý) điều thiệt hại, điều tổn hại
làm hại ai
   • có lỗi
   • (tục ngữ) đừng viện cớ bào chữa
ngoại động từ
 • làm điều gì xấu đối với ai; cư xử xấu, đối xử bất công với ai
một người vợ xấu xa
 • chụp mũ, đổ tiếng xấu (cho ai)
anh đổ tiếng xấu cho tôi nếu anh nghĩ rằng tôi làm điều đó chỉ vì những lý do ích kỷ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt