<
Trang chủ » Tra từ
worse  
[wə:s]
tính từ (từ ở cấp so sánh của bad )
thời tiết trong ngày đã xấu đi
cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng tồi tệ hơn
cuộc phỏng vấn tệ hơn rất nhiều so với những điều nó mong đợi
ngăn ngừa một thảm kịch còn tồi tệ hơn thế
anh chỉ làm cho tình hình tệ thêm mà thôi
 • nặng hơn; trầm trọng hơn; nguy kịch hơn
nếu bệnh tình ông ấy nặng thêm, ta phải điện thoại gọi xe cấp cứu
bác sĩ nói bệnh anh ta hôm nay nặng hơn
ở địa vị xấu hơn, ở trong điều kiện xấu hơn
   • không bị (cái gì) làm tổn hại
qua sự việc mạo hiểm của chúng, lũ trẻ may mắn không sao cả
   • (thông tục) mòn, hỏng; mệt mỏi
cuốn từ điển của ông trông có vẻ cũ rồi
Bill từ quán rượu trở về, say bí tỉ
   • say rượu
   • làm cho tình hình tồi tệ thêm
   • càng hay/mặc kệ
kết quả chẳng quan trọng lắm đối với chúng tôi, nhưng nếu chúngtôi thắng thì càng hay
   • (thông tục) bất hạnh, đáng tiếc (bình luận về cái gì đã được nói đến)
phó từ ( cấp so sánh của badly )
 • xấu hơn, kém hơn
hắn cư xử tệ hại hơn bao giờ cả
 • mạnh hơn, mãnh liệt hơn trước
trời chưa bao giờ mưa to như thế này
   • nghèo, khổ, yếu.. hơn trước
danh từ
 • cái xấu hơn, cái tệ hơn, cái tồi hơn
tôi e rằng sẽ còn có những cái xấu hơn sẽ xảy ra
sự thay đổi xấu đi
bị thua
thắng
   • tỏ ra đúng, tỏ ra biết lẽ phải trong khi làm cái gì
nếu anh muốn đầu tư an toàn, anh có thể bỏ tiền vào một công ty xây dựng hơn là làm những cái gì khác
   • ngày càng xấu hơn, trở nên còn tệ hại hơn (hoàn cảnh không vừa ý..)
với ban quản trị mới, tình hình ngày càng tệ hơn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt