<
Trang chủ » Tra từ
workshop  
['wə:k∫ɔp]
danh từ
  • phân xưởng (sửa chữa, chế tạo máy móc...) (như) shop
  • hội thảo
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt