<
Trang chủ » Tra từ
wonder  
['wʌndə]
danh từ
  • vật kỳ diệu, kỳ quan, vật phi thường; điều kỳ lạ, điều kỳ diệu; kỳ công
bảy kỳ quan trên thế giới
một kỳ công về kiến trúc
làm những việc kỳ lạ; thành công rực rỡ
một cách kỳ diệu, thật là kỳ lạ
  • người kỳ diệu, thần đồng
một thần đồng về nhạc
  • sự ngạc nhiên, sự kinh ngạc
tất nhiên, dĩ nhiên, không có gì lạ, không có gì đáng ngạc nhiên
làm cho ai kinh ngạc
động từ
  • ngạc nhiên, lấy làm lạ, kinh ngạc
điều đó không làm cho tôi ngạc nhiên
tôi lấy làm lạ rằng anh chưa bao giờ nghe nói về điều đó
không có gì đáng kinh ngạc cả
  • muốn biết, tự hỏi
tôi tự hỏi nó là ai
tôi tự hỏi không biết anh có thể bảo cho tôi biết không
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt