<
Trang chủ » Tra từ
wolf  
[wulf]
danh từ, số nhiều wolves
 • (động vật học) chó sói
 • (nghĩa bóng) người tham tàn, người độc ác, người hung tàn (như) con sói
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người hay chim gái
   • đói ngấu
   • ở vào tình thế nguy hiểm, tiến lui đều khó
   • có đủ tiền để khỏi đói và không túng thiếu
   • chó sói đội lốt cừu non; kẻ giả nhân giả nghĩa, kẻ khẩu phật tâm xà
ngoại động từ
 • (thông tục) ngốn, ăn ngấu nghiến
nuốt ngấu nghiến đồ ăn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt