<
Trang chủ » Tra từ
wit  
[wit]
danh từ, số nhiều wits
 • sự hóm hỉnh, tài dí dỏm
một nhà báo được ngưỡng mộ nhiều về đầu óc dí dỏm
 • người hóm hỉnh, người có tài dí dỏm
 • ( số nhiều) sự hiểu nhanh; trí thông minh
anh ta không đủ nhanh trí để nhận ra sự nguy hiểm
điên, mất trí khôn; thần hồn nát thần tính, quá sợ
 • ( số nhiều) mưu kế
dùng tài xoay để sống, xoay xở để sống từng bữa
   • vô phương kế; bí
   • trấn tĩnh lại
   • giữ bình tĩnh; cảnh giác
   • tức là, nghĩa là
anh ta sẽ ra đi lúc cuối học kỳ, nghĩa là vào ngày 30 tháng 7
   • thông minh sắc sảo
động từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) biết
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt