<
Trang chủ » Tra từ
wipe  
[waip]
danh từ
 • sự lau sạch, sự xoá sách, sự chùi sạch
 • (từ lóng) cái tát, cái quật
 • (từ lóng) khăn tay
ngoại động từ
 • lau chùi, làm khô, làm sạch
lau mặt
lau khô một vật gì
lau nước mắt, thôi khóc
lau đĩa
 • cọ (mảnh vải..) lên bề mặt cái gì
cọ miếng cao su xốp ướt lên mặt
 • lau sạch, tẩy, xoá
xoá chữ viết trên bảng đen
   • (từ lóng) quật, tống cho một quả; giáng cho một đòn
   • tẩy (vết bẩn); lau sạch (nước mắt)
   • lau đi, lau sạch, tẩy đi
   • làm tắt (một nụ cười)
   • thanh toán, trả hết, giũ sạch (nợ cũ)
   • quên đi, xoá sạch (mối bất hoà cũ...)
   • lau sạch, chùi sạch
chùi sạch chỗ sữa đổ ra sàn nhà
   • (từ lóng) phỗng tay trên ai, đi nước trước ai
   • (thông tục) đánh bại ai hoàn toàn (trong cuộc tranh luận)
   • (thông tục) hạ ai đo ván (trong cuộc đấu võ); đánh bại nhục nhã
   • phá hủy, hủy diệt hoàn toàn cái gì
   • quên những lỗi lầm đã qua, quên những xúc phạm đã qua; khởi sự lại
   • lau chùi, lau sạch bên trong (cái bát...)
   • xoá đi, bỏ đi (vật gì)
   • phá hủy hoàn toàn
   • tiêu diệt (quân đội); triệt hạ (thành phố)
   • thanh toán, trả hết (nợ); rửa (nhục)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt