<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
winnowing  
['winouiη]
danh từ
  • sự quạt, sự sảy (thóc)
  • sự sàng lọc, sự chọn lựa
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt