<
Trang chủ » Tra từ
winnow  
['winou]
ngoại động từ
  • rê, sàn, sẩy, quạt, thổi (thóc)
  • sàng lọc, lựa ra (từ những vật bỏ đi); phân biệt
phân biệt thật hư
  • (thơ ca) đập, vỗ
vỗ cánh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt