<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
winningly  
['winiηli]
phó từ
  • hấp dẫn, lôi cuốn, quyến rũ
  • được cuộc, thắng cuộc
  • quyết định, dứt khoát
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt