<
Trang chủ » Tra từ
winner  
['winə]
danh từ
  • người được cuộc, người thắng; con vật thắng trong cuộc đua (ngựa...)
người thắng đã được tặng cúp
  • (thông tục) vật (ý kiến...) thành công
mẫu mới nhất của họ chắc chắn sẽ là một thành công
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt