<
Trang chủ » Tra từ
wine  
[wain]
danh từ
 • rượu vang (thức uống có chất rượu làm từ nước nho lên men)
say rượu
thứ rượu vang của một vườn nho nổi tiếng
 • thức uống có chất rượu làm từ cây, quả khác với nho
rượu vang táo
rượu vang anh thảo
rượu canh ki na
 • tiệc rượu sau bữa ăn (ở các trường đại học)
 • màu mận chín (màu đỏ tím thẫm giống (như) màu rượu vang đỏ)
   • bình cũ rượu mới
   • ăn chơi đàn đúm
nội động từ
 • (thông tục) uống rượu vang
ngoại động từ
 • (thông tục) thết đãi (ai) rượu vang
   • đãi hậu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt