<
Trang chủ » Tra từ
will  
[wil]
danh từ
 • ý chí, chí, ý định, lòng
ý chí có thể chế ngự thói quen
ý chí mạnh mẽ
sự thiếu ý chí
tự do ý chí
ý tôi muốn rằng...
(tục ngữ) có chí thì nên
 • sự hăng say; sự quyết chí, sự quyết tâm
làm việc hăng say
quyết tâm khắc phục mọi khó khăn
 • nguyện vọng, ý muốn; ý thích
trái ý mình
tuỳ ý mình
hoàn toàn do ý muốn của mình
theo ý muốn, tuỳ ý
đạt ý muốn, toại nguyện
 • (pháp lý) di chúc, chúc thư (như) testament
làm chúc thư
di mệnh, di chúc
ngoại động từ willed
 • tỏ ý chí; có quyết chí
 • định
trời đã định như thế
 • buộc, bắt buộc
tự buộc phải
 • (pháp lý) để lại bằng chức thư
động từ would
 • muốn
anh cứ làm theo như ý anh muốn
 • thuận, bằng lòng
tôi hy vọng rằng anh sẽ bằng lòng hát
 • thường vẫn
nó thường vẫn dạo chơi mỗi sáng
 • nếu, giá mà, ước rằng
giá mà tôi khoẻ
 • phải, tất nhiên; ắt là, hẳn là, chắc là
con trai thì tất nhiên vẫn là con trai
hẳn là con ông ta đang đi với ông ta
 • nhất định sẽ
tai nạn nhất định sẽ xảy ra
 • sẽ (tương lai)
tôi biết rằng nó sẽ thay đổi ý kiến
 • có thể
the next stop will be Haiduong, I suppose
tôi cho rằng ga sắp đến có thể là Hải dương
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt