<
Trang chủ » Tra từ
wife  
[waif]
danh từ, số nhiều wives
  • vợ
(từ cổ,nghĩa cổ) lấy làm vợ, cưới làm vợ
  • (từ cổ,nghĩa cổ) người đàn bà; bà già
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt