<
Trang chủ » Tra từ
wicket  
['wikit]
danh từ
 • cửa nhỏ, cửa xép (bên cạnh cửa lớn...)
 • cửa xoay
 • cửa chắn (chỉ mở ở phía trên, phía dưới để chặn gà, súc vật...)
 • cửa bán vé
 • (viết tắt) w bộ ba thanh chắn trong Cricket
   • ở thế lợi
   • ở thế không lợi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt