<
Trang chủ » Tra từ
whole  
[houl]
tính từ
  • bình an vô sự, không suy suyển, không hư hỏng
thoát khỏi mà bình an vô sự
trở về bình an vô sự
  • đầy đủ, nguyên vẹn, nguyên chất, trọn vẹn, toàn bộ
toàn bộ nghị lực của tôi
nuốt chửng
toàn quốc
suốt cả ba ngày
  • (từ cổ,nghĩa cổ) khoẻ mạnh
      • toàn tâm toàn ý làm việc gì
danh từ
  • toàn bộ, tất cả, toàn thể
tất cả tiền của tôi
tôi không thể kể cho anh biết tất cả được
toàn bộ, tất cả, thành một khối; nói chung
tổng cộng, tính hết mọi lẽ, tổng quát
  • (toán học) tổng
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt