<
Trang chủ » Tra từ
white  
[wait]
tính từ
 • trắng, bạch, bạc
tóc bạc
 • tái mét, xanh nhợt, trắng bệch
tái đi, nhợt nhạt
(nghĩa bóng) lấy sạch tiền của ai
xanh như tàu lá
 • trong, không màu sắc (nước, không khí...)
 • (nghĩa bóng) ngây thơ, trong trắng; tinh, sạch, sạch sẽ; (nghĩa bóng) vô tội
có tay sạch; (nghĩa bóng) vô tội; lương thiện
 • (chính trị) (thuộc) phái quân chủ; phản cách mạng, phản động
   • voi trắng
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) vật cồng kềnh đắt tiền mà không có ích gì lắm
   • ánh sáng mặt trời
   • (nghĩa bóng) nhận xét khách quan
   • chiến tranh không đổ máu, chiến tranh kinh tế
   • thầy phù thuỷ chỉ làm điều thiện
danh từ
 • màu trắng
 • sắc tái, sự tái nhợt
mặt cô ta tái nhợt di như thây ma
 • vải trắng, quần áo trắng, đồ trắng
mặc đồ trắng
 • lòng trắng (trứng); tròng trắng (mắt)
lòng trắng trứng
tròng trắng mắt
 • bột trắng (mì, đại mạch...)
 • người da trắng
 • (y học) khí hư
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt