<
Trang chủ » Tra từ
whip  
[wip]
danh từ
 • roi, roi da
 • người đánh xe ngựa
 • người phụ trách chó (khi đi săn) ( (cũng) whipper-in )
 • nghị viên phụ trách tổ chức (của nhóm nghị sĩ của một đảng trong nghị viện Anh); giấy báo của nghị viên phụ trách tổ chức
 • cánh quạt máy xay gió
 • (hàng hải) cáp kéo
nội động từ
 • xông, lao, chạy vụt
chạy vụt tới sau một người
lao nhanh xuống cầu thang
 • quất, đập mạnh vào
mưa đập mạnh vào cửa kính
ngoại động từ
 • đánh bằng roi, quất
quất ngựa
 • khâu vắt
khâu vắt một đường may
 • rút, giật, cởi phắt
rút nhanh con dao nhíp trong túi ra
cởi phắt áo choàng ra
 • đánh (kem, trứng)
 • (hàng hải) quấn chặt (đầu sợi dây)
 • (từ lóng) đánh bại, thắng (một địch thủ)
   • đánh, quất, đuổi (người nào)
   • tập trung, lùa vào một nơi (bằng roi)
   • (nghĩa bóng) triệu tập
   • quất ngựa chạy tới
   • rút nhanh; tuốt (kiếm)
   • giục (ngựa) chạy tới
   • triệu tập gấp (hội viên, đảng viên)
   • hơn tất cả
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt