<
Trang chủ » Tra từ
weekend  
['wi:kend]
danh từ
  • cuối tuần (thứ bảy và chủ nhật)
văn phòng đóng cửa những ngày cuối tuần
chuyến đi nghỉ cuối tuần ở vùng quê
nghỉ cuối tuần ở nhà
nhà nghỉ cuối tuần, chuyến viếng thăm cuối tuần
động từ
  • đi nghỉ cuối tuần, đi thăm cuối tuần
họ đi nghỉ cuối tuần ở bờ biển
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt