<
Trang chủ » Tra từ
weather  
['weðə]
danh từ
 • thời tiết, tiết trời
thời tiết xấu, trời xấu
(hàng hải) trời bão
 • bản thông báo thời tiết (đăng trên báo)
   • trong mọi loại thời tiết, cả tốt lẫn xấu
   • cảnh giác để tránh rắc rối
   • khổ vì, điêu đứng vì
   • (thông tục) khó ở, hơi mệt, cảm thấy không khoẻ, cảm thấy chán nản
ngoại động từ
 • làm cho thay đổi hình dáng, làm cho thay đổi màu sắc (do tác động của mưa, nắng, gió..)
các tảng đá biến dạng vì gió và nước
 • an toàn thoát khỏi, vượt qua, khắc phục
khắc phục (vượt) khó khăn
vượt qua cơn bão
 • (thương nghiệp) làm giả sắc cũ, làm giả nước cũ
làm giả sắc cũ một bức tượng đồng
 • đi qua bên phía trên gió của (cái gì)
chiếc tàu vượt qua bên phía trên gió của mũi đất
nội động từ
 • phơi nắng
 • thay đổi hình dáng, thay đổi màu sắc (do tác động của nắng, mưa, gió..)
gỗ tếch đổi màu sang màu xám nhạt
 • sống sót
   • thoát khỏi, khắc phục được, vượt được
tính từ
 • về phía gió
phía có gió
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt