<
Trang chủ » Tra từ
wearing  
['weəriη]
tính từ
  • làm cho mệt mỏi
tôi đã qua một ngày làm việc mệt mỏi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt