<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
washing-machine  
['wɔ∫iηmə'∫i:n]
danh từ
  • máy giặt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt