<
Trang chủ » Tra từ
wanted  
['wɔntid]
tính từ
  • cần, được cần đến, được yêu cầu, được đòi hỏi
cần một người đánh máy
  • bị tìm bắt, bị truy nã
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt