<
Trang chủ » Tra từ
walking  
['wɔ:kiη]
   • thầy tôi là một từ điển/bách khoa thư sống về văn học Trung Hoa
   • ông ấy cũng là quyển sách giáo khoa sống về lịch sử thế giới
   • đại diện công đoàn (đi xuống các cơ sở, đi gặp bọn chủ...)
   • diễn viên nam (nữ) đóng vai cho có mặt (không cần tài lắm)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt