<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
wake  
[weik]
danh từ
 • (hàng hải) lằn tàu
   • theo chân ai, theo liền ngay sau ai
   • (nghĩa bóng) theo gương ai
danh từ
 • sự thức canh người chết (trước khi đưa đi chôn)
 • sự tụ tập người để canh người chết (có đồ ăn thức uống mà gia đình có tang dọn cho; nhất là ở Ai len)
 • đường rẽ nước (phía sau một con tàu đang chạy)
   • theo gót; đến sau, theo sau
nội động từ ( woke , waked ; waked , woken )
 • thôi ngủ, thức giấc, tỉnh dậy
giật mình tỉnh dậy
ngoại động từ
 • làm cho ai thôi ngủ, đánh thức ai
cố đừng làm đứa bé thức giấc
 • làm hồi tỉnh lại, làm sống lại; phá, khuấy động (sự yên tĩnh)
tắm nước lạnh sẽ làm anh tỉnh lại ngay
 • làm náo động, quấy rầy bằng tiếng động, làm cho vang dội lại
tiếng kêu vang vọng của anh ta làm náo động thung lũng núi
 • khêu gợi, khích động
khêu gợi dục vọng
 • gợi lại (một kỷ niệm)
gợi lại những ký ức
 • thức canh (người chết)
   • ầm ĩ một cách khó chịu (tiếng động)
   • lúc tỉnh giấc
   • bắt đầu biết đến điều gì; nhận ra điều gì
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt