<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
vue  
tính từ giống cái
danh từ giống cái
 • (sinh vật học, sinh lý học) thị giác
thị giác và thính giác
cơ quan thị giác
sự rối loạn thị giác
có thị giác tốt
 • sự nhìn, sự nhìn thấy
nhìn về
khi nhìn thấy quân địch
sự nhìn từ bên cạnh, sự nhìn nghiêng
sự nhìn theo mặt cắt dọc/sự nhìn theo mặt cắt ngang
sự nhìn chính diện
 • cách nhìn, cái nhìn
hắn có một cách nhìn thiển cận
cái nhìn xuống
 • khoảng nhìn, quang cảnh
phòng nhìn ra một khoảng đẹp
quang cảnh nhìn từ phía thượng lưu
quang cảnh nhìn về phía thượng lưu
quang cảnh nhìn từ phía hạ lưu
quang cảnh nhìn về phía hạ lưu
 • cảnh
cảnh đèo Hải Vân
 • ý kiến, quan niệm
một quan niệm lạc quan về đời
 • ( số nhiều) ý định, dự kiến
tôi không có ý định nào khác
ngăn trở dự kiến của ai
 • (luật học, pháp lý) cửa sổ (nhìn sang bất động sản của người khác)
   • đối với
   • trước mọi người, trước đám đông
   • thoạt nhìn
thoạt nhìn, công việc này có vẻ dễ dàng
   • xa tít tắp, xa khuất mắt
   • về mặt, về phương diện
   • lưu ý giúp ai việc gì
   • lưu ý dùng ai vào việc gì
   • lưu ý làm mối cho ai
   • muốn kết hôn với ai
   • hướng về, nhìn ra
căn phòng nhìn ra khu vườn
   • mắt nhìn thấy; trước mắt
bắn mắt nhìn thấy
giám sát ngay trước mắt
sự vẽ vật nhìn trước mắt
   • trả theo xuất trình
kỳ phiếu trả theo xuất trình
   • ước lượng, phỏng chừng
   • nhìn xung quanh mà đoán đường
   • (từ cũ, nghĩa cũ) lượng chừng
   • rất nhanh, (chóng) trông thấy
tiến triển rất nhanh
   • (sân khấu) sự thay cảnh ngay trước mắt khán giả
   • sự thay đổi đột ngột
   • chỉ mới quen mặt, chứ chưa biết rõ họ tên và gốc tích ra sao
   • chiếu thẳng vào mắt
mặt trời chiếu thẳng vào mắt chúng tôi
   • tài thiên nhãn
   • (thân mật) loè ai
   • ở chỗ dễ thấy
   • có địa vị cao; nổi tiếng
   • trong tầm tay
thành công ở trong tầm tay
   • với mục đích, để
   • với mục đích để
   • khuất mắt
   • ngoài tầm mắt
   • nhìn về phía
   • giám sát không rời
   • không gặp ai, thôi không giao thiệp với ai

   • (nhiếp ảnh) sự chụp
   • (điện ảnh) sự quay
   • tài thiên nhãn
   • thu hút sự chú ý, lôi cuốn sự chú ý
hắn luôn tìm cách lôi cuốn sự chú ý
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt