<
Trang chủ » Tra từ
vuốt ve  
[vuốt ve]
  • to fondle; to stroke; to caress; to pet
To stroke an animal
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt