<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
voir  
nội động từ
 • nhìn, trông
chỉ nhìn một mắt
hãy đeo kính vào để nhìn rõ hơn
nó không trông rõ
cô ta không thể nhìn thấy nữa
không trông thấy gì hết
 • thấu hiểu
tôi thấy rõ trong thủ đoạn của hắn
 • chú ý xem
hãy chú ý xem cho nó không thiếu gì cả
   • cứ đến mà xem, cứ thử đến mà xem
   • để rồi xem
   • mọi thứ đã quyết định xong
   • chỉ theo ý kiến của ai
   • rồi sẽ hay, rồi sẽ thấy ai phải ai trái
   • để mà xem, để thử xem
   • nhìn một hóa hai
   • nhìn xa trông rộng
   • anh thấy không
   • nào!
anh hãy bình tĩnh nào!
ngoại động từ
 • nhìn thấy, trông thấy, thấy
tự mắt mình nhìn thấy cái gì
tôi đọc điều đó trên báo
 • nhìn xem
hãy nhìn xem trẻ em đã về chưa
 • xem, dự xem
tôi đã xem một phim
anh ấy đã dự một trận bóng đá
 • thử xem
ông hãy thử xem bộ quần áo này có vừa ông không
 • tham quan
tham quan một cuộc triển lãm
 • thăm
tôi đến thăm bà tôi
 • tiếp
từ khi có tang, bà ta không còn tiếp ai nữa
 • khám bệnh; nhờ khám bệnh cho
thầy thuốc khám bệnh nhân
hãy đến nhờ một nhà sĩ khám bệnh cho
 • gặp
hôm qua tôi gặp anh ấy ở ngoài phố
hãy đến gặp tôi vào ngày mai
gặp ai trong mơ
anh ta không muốn gặp ai cả
 • hiểu
tôi hiểu rõ ý định của hắn
 • biết
tôi không biết nên làm thế nào
 • nhận xét
anh hãy nhận xét cái đẹp của những câu thơ này
 • chứng kiến
chứng kiến nhiều tai nạn như thế thì làm thế nào mà không xúc động được
 • chú ý đến, quan tâm đến
hắn chỉ quan tâm đến tiền mà thôi
   • đã từng thấy nhiều chuyện lạ hơn kia
   • phải thấy nhiều điều chướng tai gai mắt
   • bị choáng váng (do bị đánh vào đầu)
   • cho xem, tỏ cho biết; chứng minh rằng
   • chừng nào thấy mới tin
   • vần phải đợi, cần phải chờ đợi
   • để cho thấy, thể hiện ra
hãy cho tôi xem quà của anh
   • không có liên quan gì
anh không có liên quan gì đến việc này
   • không so sánh được (với); hoàn toàn khác
   • chẳng hiểu gì hết, chẳng thấy gì hết
   • cái gì lạ thế này! lạ chưa này!
   • hiện ra, ra mắt
anh ta tìm cách lẩn trốn
   • đi du lịch, thăm một xứ sở
   • coi ai như
anh ta coi bà ấy như một vị ân nhân
   • sinh ra, đẻ
Voir le jour à Hanoi
đẻ ở Hà nội
   • được phơi bày ra
   • được xuất bản
cuốn sách này không bao giờ được xuất bản
   • thấy ai đến
   • nhìn thấy ý định của ai
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt