<
Trang chủ » Tra từ
voyager  
['vɔiidʒə]
danh từ
  • người du hành, người thực hiện một chuyến du lịch xa (nhất là đến những vùng chưa biết đến trên thế giới bằng đường biển)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt