<
Trang chủ » Tra từ
voyage  
['vɔiidʒ]
danh từ
  • chuyến đi xa, cuộc hành trình dài (nhất là bằng tàu thủy, máy bay)
đi du lịch xa bằng đường biển
nội động từ
  • đi một chuyến du lịch xa; du hành
du hành vượt Ấn độ dương
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt