<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
voussoir  
danh từ giống đực
  • (kiến trúc) đá xây vòm, đá xây cuốn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt