<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
volleyball  
['vɔlibɔ:l]
danh từ
  • (thể dục,thể thao) bóng chuyền
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt