<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
voleur  
danh từ giống đực
  • kẻ trộm, kẻ cắp, kẻ trộm cắp
trừng phạt nặng những kẻ trộm cắp
bắt một tên trộm
trốn chui trốn nhủi như một tên trộm
kẻ bắt cóc trẻ em
  • người gian lận (trong buôn bán...)
      • ăn mặc lôi thôi
tính từ
  • ăn cắp, ăn trộm; quen thói ăn cắp, quen thói ăn trộm
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt