<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
volée  
tính từ giống cái
danh từ giống cái
 • người mất cắp, người mất trộm
 • sự bay, tầm bay, lượt bay
con chim chỉ một lượt bay là qua hồ
 • đàn chim bay
một đàn chim sẻ bay
 • đám (người)
một đám trẻ em
 • cấp, cỡ
người ở cấp cao
tên bịp cỡ bự, tên đại bịp
 • loạt, hồi
một loạt thụi túi bụi
một loạt đạn súng cối
 • trận đòn
bị một trận đòn
 • sự nện xuống (của búa)
 • (thể thao) quả vôlê
 • cần (của cần trục)
 • nhịp (cầu quay, cầu thang gác)
   • (thể thao) đang trên không, chưa chạm đất
bắt bóng chưa chạm đất
   • rất nhanh, rất lẹ
nắm được rất nhanh một lời bóng gió
   • liên hồi
kéo chuông liên hồi
gieo vãi
đóng sập cửa lại
   • dang rộng cánh tay, mạnh
quăng mạnh
tát ai rất mạnh
   • bay lên, bay đi
   • rời khỏi gia đình mà tự lập
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt