<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
voile  
[vɔil]
danh từ
  • (ngành dệt) voan, sa (vải mỏng nửa trong suốt bằng sợi bông, len hay lụa)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt