<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
vœu  
danh từ giống đực
  • điều mong ước, ước nguyện, nguyện vọng
bày tỏ nguyện vọng
  • lời chúc
lời chúc năm mới
  • lời thỉnh cầu
tập thỉnh cầu
  • lời thề nguyền, lời nguyện
lời nguyện trinh bạch
nguyện (làm điều gì)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt